MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar ve Konusu

Bilge 1074, internet aracılığıyla İngilizce ve Türkçe olarak yazılmış metinlerin düzenlenmesi için birtakım öneriler sunmak için kurulmuş bir web sitesidir. Bu belge, Bilge 1074 - www.bilge1074.com web sitesinden (“Web Sitesi”) alınan hizmetler ("Hizmetler") hususunda Müşteri ile kayıtlı adresinde mukim Bilge 1074 arasındaki yasal sözleşmedir ("Sözleşme"). İşbu Sözleşme, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmaya dair Sözleşme‘nin tamamıdır.

2. Süre ve Fesih

Web Site'sini kullanmaya veya hizmet alımına başladığınızda aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Web Site‘sindeki hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve yazan şartlara bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Aksi açıkça belirtilmediği sürece, Sözleşme koşulları üyeliğinizin sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz kılınırsa, işbu Sözleşme’nin kalanı tam olarak yürürlükte olacaktır.

Son güncelleme: 01.01.2023

3. Üyelik

Üyelik tamamen isteğe bağlı olarak sipariş sırasında oluşturulabilir. Üyelik sırasında, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerinin verildiğini taahhüt edersiniz. Üye kaydınızın başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle Web Site'sinin bir Üyesi olursunuz ("Üye"). Sözleşme’yi ihlal etmeniz durumunda, Bilge 1074 kaydınızı dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.

4. Hizmetler ve Ücret

Bilge 1074 platformunun amacı, metin düzenleme hizmeti almak isteyen kişilere geliştirilen web uygulaması vasıtasıyla çeşitli öneriler sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden Bilge 1074’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Müşteri'nin Bilge 1074 üzerinden gerçekleştireceği tüm alış veriş işlemleri Müşteri tarafından yapılacak olup, bu hususta Bilge 1074’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında Web Site'sinde belirtilen miktar kadardır. Web sitesinde belirtilen ücret KDV dahil edilerek hesaplanır ve Müşteri‘ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. Müşteri ödemeyi kredi kartı kullanarak veya havale yoluyla gerçekleştirebilir. Bilge 1074, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

Bilge 1074 uygulamasının, metnin okunabilirlik puanı, metnin geliştirilmesi için sunduğu öneriler ve platform içinde bulunan tüm özellikler ve eklentiler sadece öneri mahiyetinde olup doğruluğu yüzde 100 olarak kabul edilemez ve bundan dolayı oluşacak kusurlar, kayıplar ve anlaşmazlıklardan Bilge 1074 sorumlu tutulamaz.

Bilge 1074 fiyatlar, genel koşullar ve sunulan hizmetler üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

5. Teslimat

Bilge 1074 web sitesi üzerinden üye olunup ödeme tamamlandığında ve ulaştığında teslimat yapılmış sayılır. Bilge 1074 tarafından açıkça kabul edilmemişse, teslimat ya da Hizmetler‘in sağlanması için zaman kritik öneme sahip değildir ve hiçbir gecikme size teslimatı ya da Hizmetler‘i reddetme veya Sözleşme'den vazgeçme hakkı tanımaz. Bilge 1074, bir teslimatın ya da hizmetin gecikmesinden veya uygulanamamasından doğacak sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bilge 1074 işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilge 1074 için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilge 1074’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Bilge 1074’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6. Kişisel Veri

Kullanıcı Bilge 1074 üzerinden teklif alırken veya sipariş verirken Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamak ve sonrasında Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Bilge 1074 ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, fatura/posta adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Bilge 1074 arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Bilge 1074 tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Bilge 1074 tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Bilge 1074 üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Web Site'sinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm sayfalar ve fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. İşbu Web Site‘sinin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Web Sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web Site‘sinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9. Sorumluluklar

Bilge 1074 hizmetlerini, yetkin kişilerce sağlar. Bilge 1074, Hizmetleri sunmak için yazılımcılar, çevirmenler ve editörleri ve diğer personeli seçerken kabul edilebilir tüm yetenek ve özenden azami düzeyde faydalanır. Hizmetler‘in kalitesi, uygunluğu ve özel amaçları konusunda açıkça belirtilen veya ima edilen hiçbir hüküm, koşul ya da garanti bu Sözleşme’de açıkça ifade edilmemişse sorumluluklara dahil edilmeyecektir.

Bilge 1074 bu internet sitesinin devamlı ve hatasız işleyeceğini veya noksanların düzeltileceğini garanti etmemektedir. Bilge 1074 bu internet sitesinin sizin bilgisayar ekipmanınızla uyumlu olduğunu veya internet sitesinin veya sunucunun virüslerden veya hatalardan arınmış olduğunu garanti etmez. Bilge 1074 bu tür tahrip edici özelliklerden doğacak sonuçlardan zarar görmenizden sorumlu olmayacaktır.

Bilge 1074 çevirisi, editi, son okuması veya Bilge 1074 web uygulamasının yaptığı işlemlerin doğruluğunu, hatasız olduğunu taahhüt veya beyan etmez. Bilge 1074 hizmetin doğası gereği verdiği hizmetlere yorum katılmadığının garantisini vermez.

Müşteri, Bilge 1074 tarafından verilen hizmetlerin veya gönderilen içeriklerin veya sisteme yüklenen içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin ve içeriğin doğruluğunu ve kalitesini araştırma sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerikler ve çeviriler, düzenlemeler ve son okumlardan çıkabilecek zararlardan dolayı Bilge 1074’ün, Bilge 1074 çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Bilge 1074, tarafından veya Bilge 1074 adına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar gereğince, ihmal yüzünden veya kasıtsız yapılan yanlış beyanlar konusunda size karşı bir yükümlülük kabul etmez veya böyle bir yanlışlık sebebiyle size Sözleşme’yi feshetme hakkı tanımaz.

Herhangi bir teknik sistem hatasından dolayı fiyatlandırma, teslimat tarihi ve kelime sayımında meydana gelebilecek sorunlara ilişkin Bilge 1074 değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bilge 1074 sistemin sunmuş olduğu fiyat ve teslimat tarihi bilgisinin doğruluğunu garanti edemez. Bilge 1074 teslimat tarihi ve fiyat güncelleme hakkına sahiptir.

Bilge 1074, kâr, iş, anlaşma, gelir kaybı ile prestije veya iyi niyete, öngörülen kazanca gelecek zarar ve/veya diğer dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp ya da zarar konusunda yükümlü tutulamaz.

Bilge 1074 internet üzerinden sizin gönderdiğiniz Kaynak Metinler‘in ve Bilge 1074 tarafından size gönderilen Çevrilmiş Metinler'in saldırıya uğrama riski olmadığının garantisini vermediğini ve Bilge 1074 Kaynak Metinler‘in veya Çevrilmiş Metinler’in kaybolması, bozulması ve saldırıya uğraması konusunda hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul edersiniz.

Hiçbir durumda, Bilge 1074 Hizmetler‘in kullanılması sonucu ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, kasıtlı veya tesadüfi zararlardan daha önceden bu zararların gerçekleşebileceğine dair uyarılmış olsa bile, sorumlu olmayacaktır.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bilge 1074 ayrıca müşterinin kayıtlı olduğu şehirde de dava açma hakkına sahiptir.

İşbu Sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma Web Site'sinin kullanılmaya veya hizmet alımına başlanması ile gerçekleşmiş kabul edilir). Bilge 1074 gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.